ÖSTERLENS HISTORIA
Från år 950 till 1250


En bok i ord och bild
av Görhan Hellström

 

Den gömda och bortglömda historien om byarna och människorna vid den långa kusten mot Östersjön – Österlen.


De första byarna • Livet enligt Skånelagen • Thegnstenarna • Kvinnorna som reste runstenar • De stora skeppssättningarna Kungar och biskopar som styrde över Österlen • Vikingarnas Österlen • Organisationen av den skånska flottan • Stenmästarna på Österlen • Byggboom på 1100-talet • De befästa kyrkorna Tumathorp, Österlens första stad Borgar och befästningar • Kampen om jorden Nyordling och torpbyar • Det stora bondeupproret • Härader och tingsplatser • Österlens avrättningsplatser • Sarkofagen i Löderup


Finns i bokhandeln och på många försäljningsställen på Österlen
Ystads Bokhandel och Turistbyrå. Österlens museum i Simrishamn.
Inbunden bok (2019), 204 sidor, svensk text
Förlagspris 220:- + porto. Kan köpas och beställas här!

ALES STENAR

Stenskeppet i Kåseberga


 En bok i ord och bild
av Görhan Hellström

 

Hur hittar du hit • Stenskepp-
en i Skandinavien • Skål-gropar och datering • Vem byggde Ales stenar? När och varför? • Barnens och poeternas Ales Stenar • Pirater i Östersjön • Mysteriet med roderstenen •  Runstenen i Valleberga • När Sven och Torgot byggde monumentet, en sannolik saga • Vikingarnas Kåseberga • Makt, organisation och rikedom byggde Ales Stenar • Kartor, bilder och dokumentation


Finns i bokhandeln och på många försäljningsställen på Österlen.
Ystads Bokhandel och Turistbyrå. Österlens museum i Simrishamn.

Inbunden bok (2018), 69 sidor med svensk, engelsk och tysk text.
Förlagspris 100:- + porto. Kan köpas och beställas beställas här!